Himfloor ML2/4000
Himfloor ML4000C
Himfloor ML2/4000 Flex
Himfloor ML2/4000 Neutre

HIM

Strukturované epoxidové povrchové podlahové nátěry, ve středních tloušťkách, s pigmenty

Oblast použití

Himfloor ML/2000 a Himfloor 4000jsou povrchové nátěry o tl. 2 a 4 mm. Vyhovují všem prostorám, kde jsou žádány strukturované povrchy spolu s výbornou odolností vůči otěru. Pro velkou zátěž použijte Himfloor ML4000 a pro střední zátěž aplikujte Himfloor ML2000. Příklady: potravinářský průmysl, podzemní garáže, sklady, vlhké prostory... Prostory, kde je intenzivní provoz s klasifikací těžká zátěž, je nutné ošetřit výrobkem Himfloor ML4000C (varianta výrobku Himfloor ML4000). Pro zdravé podklady s mírnými prasklinami a vykazující určitou pružnost je nezbytné použít Himfloor ML2/4000 Flex (varianta od Himfloor ML2/4000).

Vlastnosti

 • Výborná odolnost vůči otěru a nárazům
 • Chemická odolnost
 • Strukturovaný povrch
 • Nepropustný
 • Bezespárý
 • Široká škála barevných odstínů odpovídající přibližně barvám RAL

Technické vlastnosti

Obsah pevných složek: :  
Himfloor RAG 100%
Himfloor FC 520 100%
Himfloor DS2/3000 N 100%

Vzhled :  
Himfloor RAG

epoxidové pojidlo, bezbarvé nebo barevné. Toto pojivo může být s urychlovačem (obraťte se na nás).

Himfloor FC 520

epoxidový nátěr dvousložkový s pigmenty, bez rozpouštědel.

Himfloor DS2/3000 N

bezbarvé epoxidové pojivo


Chemická odolnost : Himfloor ML2000 a ML4000 jsou odolné vůči mnohých běžně používaným chemikáliím Obraťte se na HIM Francie.Popis

Himfloor ML 2000 a ML 4000 jsou vícevrstvé povrchové nátěry – vrství se nátěry s plnivy a pigmenty (Himfloor RAG může být barven pomocí barev Himfloor SL). Podlahové systémy Himfloor RAG a Himfloor FC520 jsou též k dispozici v pružné verzi (Himfloor RAG Flex a Himfloor FC520 Flex). Himfloor ML2/4000 Neutres jsou podlahové nátěry, které dají vyniknout přírodnímu vzhledu zrnkům křemíku na barevném podkladu.

Barvy

Barevného odstínu výrobků Himfloor ML2000 a ML4000 se docílí nanesením konečné vrstvy Himfloor FC520, viz barevný vzorník. Nanesení konečné vrstvy Himfloor ML4000C se aplikuje na písek antracitové barvy; je tedy třeba zohlednit volbu barevného odstínu. Barevné odstíny Himfloor ML2/4000 Neutres jsou výsledkem par nanesení vrstvy dané hmoty (vyhněte se světlým a bledým odstínům).

Standardní postupy

Himfloor ML2000 :
 • Podkladový nátěr s pískovým posypem (pouze pokud je podklad příliš nasákavý)
 • Podlahový nátěr Himfloor RAG s plnivy (může být i barevný), pak pískový posyp
 • Konečná vrstva pomocí Himfloor FC520
 • Volitelné: konečná úprava

Himfloor ML4000 :

Stejně jako pro Himfloor ML2000, ale s povrchovou vrstvou Himfloor RAG s plnivy ošetřenou pískovým posypem.

Himfloor ML2/4000 Flex :

 • Podkladový nátěr s pískovým posypem (pouze pokud je podklad příliš nasákavý)
 • Podlahový nátěr de Himfloor RAG Flex (může být barevný), poté ošetřen pískovým posypem
 • Konečná vrstva pomocí Himfloor FC520 Flex
 • Dobrovolné : konečná úprava

 

Himfloor ML4000C :

Stejně jako pro Himfloor ML4000, ale s posypem Dynagrip 0,4/1 mm (oxid hlinitý, velmi tvrdý) na druhou vrstvu .

Himfloor ML2/4000 neutres :

jako Himfloor ML2/4000, ale konečná vrstva (vrstvy) je provedena pomocí Himfloor DS2/3000 N + je nezbytné aplikovat Himfloor FC215. Tyto podlahové nátěry jsou povinně obarvené dvěma plechovkami barev na 13,3 kg pojiva Himfloor RAG.

Údržba

Pravidelná údržba podlahového systému pomocí stroje s rotačními kartáči a rozředěného čisticího prostředku, ve vodě rozpustného (max. 50 °C), značně prodlouží životnost podlahového systému. Viz náš průvodce Údržba podlahových systémů Nitoflor / Himfloor. Je třeba vyčkat minimálně 7 dnů, než bude na výsledném povrchu proveden vlhký úklid.

Hraniční teploty

Nenanášejte povrchové nátěry při okolní teplotě nižší 5 °C (nebo vyšší 35 °C) ani pokud je teplota podkladu nižší, než je rosný bod navýšený o 3 °C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 80 %.
K dispozici jsou urychlovače vytvrzování pro pojivo Himfloor RAG a pro výrobek Himfloor FC520. Tyto varianty neumožňují polymeraci výše uvedených podlahových systémů při teplotě nižší než 5 °C; umožňují pouze rychlejší vytvrzování při nízké teplotě.

Příprava podkladu

Povrch musí být upraven tak, aby byla výsledná plocha čistá, suchá, bez mastnoty a pravidelná. Pečlivá příprava je nezbytná kvůli správnému přilnutí podlahového nátěru k podkladu. Beton: podle stavu povrchu – frézovat, brokovat, brousit nebo zkombinovat více těchto technologií. Pokud je to nezbytné, povrch musí být znovu vyrovnán před aplikací povrchového podlahového nátěru.

Podklad

Podklad z betonu nebo malty na bázi cementu musí být vyzrálý nejméně 28 dnů, nesmí vykazovat vlhkost vyšší než 5 % (váhově) ani zadržovat vzlínající vodu (průkazní zkouška). Pokud se po nanesení nátěru vytvoří v podkladu praskliny, promítnou se i do něj. Podklady, které jsou: potažené asfaltem, asfalto-betonem, neporušeným živičným povrchem, homogenní, po prodělaných teplotních šocích (vyšší teploty), bez známek vyježděných kolejí nebo stopách po broušení, pečlivě připravené, mohou být pokryty výrobky Himfloor ML2000/4000 Flex, a to po testu a zkoušce přilnavosti.

Podkladový nátěr

Obecně platí, že podlahový nátěr de Himfloor RAG s plnivy (eventuálně barvený, poté ošetřený posypem) se obejde bez podkladového nátěru. Pokud je podklad neporušený a zdravý, ale je příliš nasákavý, může se ukázat nezbytným nanést podkladový nátěr a ten ošetřit posléze posypem (s křemičitým pískem - propláchnutým a usušeným - o Ø 0,4- 0,8 mm). Důvodem je snazší nanášení i úprava podlahového nátěru.

Míchání

Himfloor RAG musí být smíchán s barvou (pokud je třeba) a pak s plnivy. Promíchávat tak dlouho, až se vytvoří homogenní směs. U výrobku Himfloor FC520 musí být znovu promíchán jeho základ (již obarven a s plnivy) před tím, než bude smíchán s tvrdidlem. Poté celou směs opět promíchat, až bude homogenní. Mísení musí být provedeno pomocí odpovídající vrtačky osazené metlou (300 až 400 ot/min) po dobu nejméně tří minut.

Spáry

Dilatační, konstrukční a jakékoliv jiné spáry musí být přiznány - Himfloor ML2000 a ML4000, včetně jejich variant Himfloor ML2000 a ML4000 Flex nebo ML4000C. Společnost HIM Francie může dodat tmel na spáry: Himseal 280 (viz technický list).

Ředění

Výrobky Himfloor RAG a Himfloor FC520 nesmí být ředěny.

Doba zpracovatelnosti

Doba zpracovatelnosti při 20 °C: směsi výrobků Himfloor RAG, Himfloor FC520 a Himfloor DS2/3000 N musejí být zpracovány do 20 minut (tato doba je kratší pro vyšší teploty). Tato doba je zkrácena pro směsi s urychlovačem.

Vytvrzování při 20 °C

12 hodin pro broušení vrstvy Himfloor RAG
24 hodin pro pěší provoz
48 hodin pro provoz se střední zátěží

Čištění nářadí

Nářadí musí být očištěno bezprostředně po použití pomocí výrobku Him Solvant 102. Suché zbytky jsou odstranitelné pouze mechanicky.

Skladování

Všechny složky uvedených podlahových systémů mohou být skladovány po dobu 12 měsíců v jejich původních a neotevřených obalech, na suchém a chladném místě.

Předpokládaná spotřeba, odhad

 • Podkladový nátěr: podle podkladu, viz technický list.
 • kg/m 2 na 1 vrstvu směsi popsané v odstavci «Aplikace ».
 • Posyp: počítejte přibližně s 2,5 kg/m 2 na 1 posyp do ztracena (pro každou vrstvu broušené hmoty), a to křemičitým pískem o Ø 0,4- 0,8 mm (nebo výrobkem Dynagrip Ø 0,4-1 mm na druhou vrstvu výrobku Himfloor ML4000C).
 • Konečná vrstva: Himfloor FC520, asi 0,6-0,8 kg/m 2 v závislosti na stupni broušení a typu použité stěrky, nebo Himfloor DS2/3000 N s pojivem (stejná spotřeba) pro výrobky Himfloor ML2/4000 Neutres.
 • Konečná úprava (volitelné) : viz technický list.

Aplikace

 • Podkladový nátěr (pokud je to nutné): viz technický list. Užít pískový posyp o Ø 0,4- 0,8 mm ihned po jeho nanesení.
 • Podlahový nátěr s posypem :
 • Smíchejte Himfloor RAG + plechovku barvy + křemičitý písek o Ø 0,1- 0,3 mm v následujícím poměru:
 • Himfloor RAG Základ 8,4kg 7,51 l
  13,3kg + tvrdidlo
  Himfloor RAG tvrdidlo 4,9kg 4,95 l
  13,3kg + Základ
  (tedy 12,45l)
  Barva Himfloor 1plechovka (*) 1plechovka (*)
  Písek Ø 0,1/0,3 mm 3,2 kg 2 l
  Písek Ø 0,4/0,8 mm 12,8kg 8 l

  (*) = 2 pro řadu ML2/4000 Neutres

   
Naneste směs na podklad pomocí kovového hladítka a upravte tloušťku nanesené vrstvy podle průměrem největšího písku.
POZOR! Výše popsaná směs rychle sedimentuje, je tedy nezbytné ji bezprostředně před nanesením promíchat, až bude opět homogenní. Posypte výslednou vrstvu ihned po nanesení, až nebude vidět – pískem o Ø 0,4-0,8 mm (nebo výrobkem Dynagrip Ø 0,4/1 mm na druhou vrstvu podlahového nátěru Himfloor ML4000C).
 • Odstranění vyvýšenin a broušení  : Zameťte přebytek pískového posypu. Odstraňte nerovnosti a zbruste druhou vrstvu podlahového nátěru (Himfloor ML4000) nebo nátěr pro konečnou úpravu Himfloor FC520 (Himfloor ML2000).
 • Konečné vrstvy (ML2/4000, ML4000C, ML2/4000 Flex)
 • Himfloor FC520 základ: 16 kg (nebo 18 kg pro variantu Flex).
Himfloor FC520 základ: 4 kg (nebo 3,44 kg pro variantu s urychlovačem).
Smíchejte složky Himfloor FC520, dobře je promíchejte a výrobek naneste výrobek pomocí kaučukové (kvůli výraznější struktuře) nebo kovové stěrky (pro skoro hladkou strukturu) na upravený strukturovaný a obroušený povrch.
 • Konečná vrstva (ML2/4000 Neutres)

Himfloor DS2/3000 N s pojivy (normální nebo s urychlovačem)

 • Konečná úprava (volitelné)

Pro konečnou úpravu doporučujeme Himfloor FC215 Clear.


Hygiena a bezpečnost

Některé složky zde uvedených výrobků mohou být klasifikovány jako dráždivé, hořlavé a způsobující korozi. Pro každou složku je vypracován Bezpečnostní list, se kterým je nezbytné se seznámit a je nezbytné přijmout všechna potřebná opatření, mimo jiné, pro manipulaci s nimi.

Body vznícení

Himfloor RAGZáklad > 100°C

Himfloor RAG Tvrdidlo 57°C

Barva Himfloor > 100°C

Himfloor FC520 Základ > 100°C

Himfloor FC520 Tvrdidlo> 100°C

HIM Solvant 102 32°C

Himfloor DS2/3000 N Základ > 100°C

Himfloor DS2/3000 N Tvrdidlo> 100°C

Nakládání s odpady

Odstranění nepoužitých výrobků, znečištěných obalů a nedopatřením rozlitých výrobků se řídí příslušnými nařízeními. Pro více informací č těte prosím Bezpečnostní listy.
HIM podlahové nátěry
pr ůmyslové a dekorativní
ochranné nátěry
na ocel a beton
   
  HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
Telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail: info@him.nl
HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
Telefon : +33 1 30 68 62 10
Fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com
Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
Telefon : +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

société certifiée ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.