Himfloor ML AS

HIM

Himfloor ML AS

Podlahový epoxidový nátěr střední tloušťky, strukturovaný, disipativní. Elektrický odpor vůči zemi: 1x10 4 až 1x10 7 Ω (podle normy EN 1081) Generování zvláště slabých výbojů (méně než 10 V při normálních podmínkách podle «testu chodce»).

Oblast použití

Himfloor ML AS byl vyvinut do pracovních prostředí, která vyžadují speciální podmínky týkající se statické elektřiny a která díky dalším nástrojům nebo dalšímu speciálnímu vybavení umožní odvod do země. Je určen jak pro pěší zátěž, tak pro zatížení průmyslovými jízdními prostředky. Je vhodný do prostor, kde se montují elektronické součástky, do váhoven... Jeho elektrické vlastnosti budou poškozeny, pokud bude při úklidu použit čisticí prostředek zanechávající film nebo jakoukoliv izolační substanci. Je nezbytné ověřit, že elektrický odpor od 1x10 4do 1x10 8 Ω , měřený metodou B (odpor vůči zemi) normy EN 1081 z března 1998 vyhovuje pro účely, ke kterým byl prostor zřízen.

Vlastnosti

  • Odolnost vůči abrazi, nárazům a pojezdu
  • Lehce strukturovaný povrch se snadnou údržbou
  • Umožňuje odvod elektrických výbojů; dochází jen k jejich velmi slabému generování .
  • Odolnost vůči chemikáliím .
  • Škála barevných odstínů .

Technické vlastnosti

Tloušťka minimálně 3 mm (není zahrnuta vyrovnávací vrstva/vrstvy)
Přilnutí k betonu vyšší než soudržnost betonu
Elektrický odpor od 1x104 à 1x108 Ω ( měřeno metodou B - odpor vůči zemi - normy EN 1081 z března 1998)
Mechanická odolnost Himfloor ML AS je varianta systému Himfloor ML4000 3 mm. Viz údaje posledně jmenovaného výrobku. .
Chemická odolnost Výjimečnost systému: Himfloor FC AS spočívá v četných a různorodých chemických látkách. Nicméně, je třeba se obrátit na společnost Him, neboť opakované působení některých činidel může škodit elektrickým vlastnostem podlahového nátěru.

Složení systému

Himfloor ML AS je systém skládající se z následně položených jednotlivých vrstev, s epoxidovými pojivy a inertními kalibrovanými a pigmentovanými minerálními plnivy v nátěru. Vlastnost disipace a slabá generace elektrických výbojů je dána speciálními aditivy .

Barevné odstíny

Pro tento speciální systém Je k dispozici škála standardních barev založena na kolekci odstínů RAL. V každém případě doporučujeme obrátit se na společnost Him. Jde o to, že přítomnost černých plniv v mezivrstvě a speciální pigmenty v konečné úpravě mohou znemožnit docílení některých odstínů .

Typové užití

4 vrstvy (černá vrstva, vrchní nátěr, povrchový nátěr, konečná úprava) aplikované na podkladový nátěr nebo jednu či více vrstev vyrovnávající izolační vrstvy v závislosti na stavu podkladu .

Uzemnění

Pracovník musí s uživatelem dohodnout určitý počet bodů k uzemnění, jakož i jejich umístění, a to v závislosti na specifikacích, které mu společnost HIM předala. Zemnicí body budou realizovány uživatelem .

Údržba

Jakýkoliv mokrý úklid je třeba vyloučit po dobu 7 dnů od ukončení nanesení systému. Jinak může dojít působením chemických látek k nevratnému poškození vodivosti nátěru. Pravidelná údržba pomocí zařízení s rotačními kartáči a ředěných čisticích prostředků bez vosků, nezanechávajících jakékoliv zbytky či jakékoliv látky, které se mohou hromadit a utvořit tak například izolační vrstvu na povrchu .

Podmínky použití

Jakákoliv aplikace systému Himfloor ML AS musí být provedena v podmínkách, které jsou slučitelné s jednotlivými složkami systému a s ohledem na jejich stoprocentní fungování na místě. Hraniční teploty: 5 °C min. a 35 °C max. (nicméně je doporučeno respektovat při aplikaci teplotní rozmezí 12 °C až 25 °C pro dosažení zdravého a celkového vytvrzení ve dnech následujících aplikaci. Relativní okolní vlhkost nesmí překročit 80 % .

Příprava podkladu a nanášení

Himfloor ML AS je jeden ze speciálních systémů, který vyžaduje zaškolení pracovníka a zkušenosti s provedením alespoň dvou akcí v úzké spolupráci. Příprava podkladu a nanášení mohou být dokonce pro tento systém ještě specifičtější .

Hygiena a bezpečnost

Viz Bezpečnostní listy každé složky systému, a to jak z hlediska opatření týkající se skladování, manipulace, tak i nakládaní s odpady, které musí být respektovány .
HIM podlahové nátěry
pr ůmyslové a dekorativní
ochranné nátěry
na ocel a beton
   
  HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
Telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail: info@him.nl
HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
Telefon : +33 1 30 68 62 10
Fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com
Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
Telefon : +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

société certifiée ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.