Himfloor FC210/FC215

HIM

Podlahový nátěr a nátěr pro konečnou úpravu na bázi polyuretanové pryskyřice

Oblasti použití

Himfloor FC210/215 se používá jako nátěr pro konečné úpravy s vysokou odolností proti rýhám a otěru. Nanáší se jak na podkladové nátěry epoxidové, tak i polyuretanové. Výrobek Himfloor FC215 po vytvrzení dává lehce strukturovaný vzhled (typu pomerančová kůra) .

Vlastnosti

  • Odolnost proti otěru
  • Odolnost vůči mnohým chemikáliím
  • Estetická hodnota : k dispozici je široká škála barevných odstínů
  • Hygiena: snadná údržba bezespárého povrchu
  • Bezpečnost : Himfloor FC215 – povrch je lehce strukturovaný

Technické vlastnosti

Poměr Základ :tvrdidlo
váhově 76 :24 (transparentní)
  79 :21 (s pigmenty)
Specifická hmotnost asi 1,2
Obsah pevné složky asi 43 %
Spotřeba materiálu, odhad 0,12 kg/m 2 na vrstvu, podle povrchu a kvality jeho přípravy
Doba zpracovatelnosti
při 20 ° C

2 hodiny

Doba vytvrzování
při 20 ° C
2-3 hodiny (usazený prach nenaruší povrch) 24 hodin (pěší zátěž) 7 dnů (úplné vytvrzení)
Chemická odolnost : Vrstva Nitoflor FC210/215 je odolná vůči motorovému benzínu, minerálním olejům a tukům, rozpuštěným čisticím prostředkům, mastnotě a rozředěným minerálním kyselinám.


Příprava podkladu

Podklad musí projít takovými úpravami, aby výsledný povrch byl čistý, suchý, nemastný a pravidelný. Vrstva Himfloor FC210/215 je relativně tenká, podklad musí být tedy velmi rovný. Pokud je podlaha nepravidelná, dojde k nestejnoměrnému opotřebení vrstvy, tedy ke změně barevného odstínu i vzhledu podlahového systému na daných místech.
Podklady na bázi epoxidových pryskyřic : čisté, suché a vyzrálé nejméně 7 dnů.
Podklady na bázi vody  : obraťte se prosím na společnost HIM Francie. Podklady na bázi cementu  : čisté, suché, bez cementového mléka a vyzrálé nejméně 28 dnů

Podklad

Podklad z betonu nebo malty na bázi cementu musí být starší 28 dnů, nesmí vykazovat vlhkost vyšší než 5 % (váhově) a nesmí ani zadržovat vzlínající vodu (průkazní zkouška). Pokud po nanesení nátěrové hmoty dojde ke vzniku trhlin v podkladu, tyto se projeví i na nanesené vrstvě podlahového systému.

Aplikace výrobku Himfloor FC215

Po smísení musí být výrobek neprodleně aplikován na upravenou plochu, a to pomocí válečku. Je nutné ověřit, zda je podklad zcela pokryt a bez kaluží, které by mohly bránit ve vytvrzování. Druhá vrstva může být nanesena druhý den po vytvrzení první vrstvy. Doba vytvrzování první vrstvy závisí na charakteru podkladu a okolního prostředí.

Doba zpracovatelnosti

při 20 ° C 30 minut

Popis

Himfloor FC210 je povrchový podlahový nátěr, polyuretanový, dvousložkový. Po vytvrzení je výsledný povrch matný a barevný. Himfloor FC210 je k dispozici v mnohých odstínech odpovídajících přibližně škále barev RAL. Himfloor FC215 je dvousložkový transparentní nátěr určený jako konečná vrstva. Je na bázi polyuretanové pryskyřice. Po vytvrzení je výsledný povrch matný nebo mírně lesklý jako hedvábí, lehce strukturovaný (vzhled « pomerančová kůra »).

Barvy

Himfloor FC210 : prosím nahlédněte do vzorníku odstínů Himfloor/Nitoflor.
Himfloor FC215 : dodávaný jako transparentní matný nebo mírně lesklý jako hedvábí

Standardní postup

2 vrstvy výrobku Himfloor FC210 jako podlahový nátěr; 1 až 2 vrstvy jako konečnou úpravu (Himfloor FC210 a Himfloor FC215).

Údržba

Pravidelná údržba za pomoci rotačního stroje s rozředěným čisticím přípravkem, ve vodě rozpustným (50 °C maximum), značně prodlouží životnost podlahového systému.

Hraniční teploty

Výrobek Himfloor FC210/215 nesmí být aplikován při okolní teplotě nižší než 5 ° C (nebo vyšší než 35 ° C); rovněž nesmí být nanášen, kdy teplota podkladu vykazuje hodnotu nižší, než je hodnota rosného bodu navýšená o 3 ° C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %.

Podkladový nátěr

Není nutný.

Míchání

Jednotlivé složky, základ a tvrdidlo, musí být před použitím dobře promíchávány po dobu alespoň 3 minut. Je vhodné použít výkonný mísič nebo speciální nízkorychlostní vrtačku.

Předpokládaná spotřeba

0,12 kg/m 2 na jednu vrstvu v závislosti na podkladu a jeho kvalitě přípravy.

Aplikace výrobku Himfloor FC210

Po smísení musí být výrobek neprodleně aplikován na upravenou plochu, a to pomocí kartáče nebo válečku. Je nutné ověřit, zda je podklad zcela pokryt a bez kaluží, které by mohly bránit ve vytvrzování. Druhá vrstva může být nanesena druhý den po vytvrzení první vrstvy. Doba vytvrzování první vrstvy závisí na charakteru podkladu a okolního prostředí.

Body vznícení

Himfloor FC210, základ 25 ° C
Himfloor FC210, tvrdidlo 38 ° C
Himfloor FC215, základ 25 ° C
Himfloor FC215, tvrdidlo 38 ° C
HIM Solvant 102 32 ° C

Nakládání s odpady

Odstranění nepoužitých výrobků, znečištěných obalů nebo nedopatřením rozlitých výrobků podléhá oficiálním nařízením. Pro více informací čtěte prosím Bezpečnostní listy.

Doba vytvrzování při 20 ° C

2-3 hodiny (usazený prach nenarušuje povrch); 24 hodin (pěší provoz; další vrstvu je nutné nanést v období od 1 do 7 dnů); 7 dní (úplné vytvrzení).

Čištění nářadí

Nářadí musí být očištěno bezprostředně po použití za pomoci výrobku HIM Solvant 102.

Skladování

Himfloor FC210/215 zachovávají všechny své vlastnosti po dobu 12 měsíců v původních, neotevřených obalech, skladované v suchu a chladnu .

Hygiena a bezpečnostní opatření

Některé složky uvedených výrobků mohou být klasifikovány jako dráždivé, hořlavé a způsobující korozi. Je tedy nezbytné seznámit se před jejich převzetím s každým Bezpečnostním listem, který je k dispozici pro každou složku, a přijmout všechna potřebná opatření, mimo jiné, pro manipulaci s nimi

 

 

 

 

               

 

 

 

 

HIM podlahové nátěry
pr ůmyslové a dekorativní
ochranné nátěry
na ocel a beton
   
  HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
Telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail: info@him.nl
HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
Telefon : +33 1 30 68 62 10
Fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com
Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
Telefon : +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

société certifiée ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.