Nitoflor DS2000/DS3000
Himfloor DS2000/DS3000

HIM

Podlahové povrchové nátěry na bázi epoxidové bezbarvé pryskyřice a barvených křemičitých písků.

Oblast použití

Himfloor DS 2000 DS 3000 jsou povrchové podlahové nátěry, které jsou vhodné pro místa, kde je zároveň požadována podlaha s dekorativním vzhledem spolu s vysokou odolností proti otěru.
Příklady: kuchyně společného a závodního stravování, kavárny, toalety, šatny a supermarkety, laboratoře; farmaceutický a potravinářský průmysl, elektroprůmysl a strojírenství, výstavní haly, ... a všechna místa se střední zátěží.

Vlastnosti

 • Hygienické: hutný, nepropustný, bezespárý a snadno udržovatelný povrch
 • Estetická hodnota: k dispozici písky v široké škále barev
 • Lehce drsný povrch (možnost protiskluzové úpravy)
 • Trvanlivý: dobrá odolnost vůči abrazi (střední zátěž)
 • Odolnost vůči mnohým chemickým produktům
 • Složení bez zápachu k dispozici (Himfloor DS 2000N/ DS 3000N)
sols esd 
  Himfloor RAG Himfloor DS2000
Himfloor DS3000
Himfloor DS2000N
Himfloor DS3000N

Poměr Základ : tvrdidlo  
 
 
váhově 61,7 : 38,8 66,7 : 33,3 65 : 35
objemově 58,8 : 41,265,2 : 34,863 : 37

Specifická hmotnost (směs)env. 1,08 kg/lenv. 1.07 kg/l env. 1,09 kg/l
základenv. 1,13 kg/lenv. 1,10 kg/lenv. 1,12 kg/l
tvrdidlo env. 1,00 kg/lEnv. 1,03 kg/lenv. 1,08 kg/l

Obsah pevné složky env. 100 %env. 83%env. 100 %

Doba zpracovatelnosti 60 minut 36 minut 25 minut

Doba vytvrzení při 20 şC (na dotek) 8 hodin7 hodin10 hodin

 
 

Popis

Himfloor DS 2000 DS 3000 jsou podlahové povrchové vrstvy na bázi bezbarvé epoxidové pryskyřice, které dávají vyniknout barevným křemičitým pískům. Výsledku se docílí nanesením několika různých vrstev na sebe. Konečný vzhled může být více méně drsný v závislosti na potřebách provozu. Provedení konečné úpravy, ať už matové nebo lesklé, je v každém případě doporučeno. Tloušťka se pohybuje od 2 do 3 mm.

Barvy

Společnost HIM France doporučuje používání směsí křemičitých písků dodávaných certifikovanými dodavateli. Je možné použít jiné barvy nebo oslovit jiné dodavatele, vždy je ale důležité brát ohled na trvanlivost, funkčnost a konečný vzhled. Viz vzorník barev křemičitých písků Himfloor Nitoflor.

Hraniční teploty

Povrchové nátěry Himfloor DS 2000 ô DS 3000 nelze aplikovat, pokud je teplota okolního vzduchu nižší než 5 C (nebo vyšší než 35 C) a pokud je teplota samotného podkladu nižší než hodnota rosného bodu navýšena o 3 C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %.

Příprava podkladu

Podklad musí být připraven tak, aby výsledný povrch byl čistý, suchý, nemastný a pravidelný. V závislosti na stavu povrchu je třeba použít následující úpravy : odstranit prach, frézovat, brokovat, brousit nebo použít kombinace těchto úprav.

Podkladová vrstva

Pokud je podklad po správné přípravě nasákavější než předtím, může se ukázat jako nezbytné aplikovat vrstvu podkladového nátěru tak dlouho, až dojde k saturování. Použijte podkladové nátěry HIM Primer 30; 31; 35 nebo 36, které budou následně opatřeny posypem křemičitého písku o průměru od 0,4 do 0,8 mm. Tím se docílí zdrsnění nezbytné pro aplikaci první vrstvy Himfloor DS 2000. Pokud použijete Himfloor DS 3000, není třeba aplikovat posyp na podkladovou nátěrovou vrstvu .

Míchání

Je velmi důležité obdržet správný výsledný produkt. Smíchejte v nádobě základ a tvrdidlo výrobku Himfloor Rag a promíchávejte minimálně 3 minuty, až je hmota homogenní. Pokud je přidána barva, pokračujte v míchání tak dlouho, až bude mít produkt jednolitý barevný odstín. Poté jsou postupně za stálého míchání zapracovávány písky, promíchávejte tak dlouho, až dostanete homogenní směs. Nepřidávat ředidlo. Pokud je to možné, rozprostřete výslednou směs v malých hromadách na upravovanou plochu, tím se prodlouží doba zpracovatelnosti a výrobek si zachová tekutost. Pokud směs musí zůstat v mísicí nádobě, musí být směs zpracovaná podle určené doby zpracovatelnosti; směs musí být pravidelně promíchávána, aby nedošlo k usazování písků.

Spáry

Konstrukční i dilatační pohyblivé spáry musejí být zachovány a zohledněny v podlahové povrchové vrstvě.

Doba zpracovatelnosti od smísení po aplikaci

při 20 °C ( 150 g směsi) Himfloor RAG: 60 minut

Himfloor DS 2000 / DS 3000: 35 minut

Himfloor DS 2000N/DS3000N: 25 minut

Doba vytvrzování při 20 °C

Himfloor RAG: 8 hodin

Himfloor DS 2000 / DS 3000: 7 hodin

Himfloor DS 2000N/DS3000N: 10 hodin

Čištění nářadí

Nářadí musí být očištěno bezprostředně po použití, a to výrobkem HIM Solvant 102. Již vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky. .

Skladování

Všechny složky Himfloor DS 2000 ô DS 3000 mohou být skladovány 12 měsíců v původním a neporušeném obalu, v chladné a suché místnosti

Hygiena a bezpečnost

Některé složky uvedených výrobků mohou být klasifikovány jako dráždivé, hořlavé a způsobující korozi. Je tedy nezbytné seznámit se před jejich převzetím s každým Bezpečnostním listem, který je k dispozici pro každou složku, a přijmout všechna potřebná opatření, mimo jiné, pro manipulaci s nimi.

Nakládání s odpady

Odstranění nepoužitých výrobků, znečištěných obalů nebo nedopatřením rozlitých výrobků podléhá oficiálním nařízením. Pro více informací čtěte prosím Bezpečnostní listy.

Standardní postupy

 • Himfloor DS 2000
 • 1 vrstva podkladového nátěru (pouze pokud podklad vykazuje přílišnou nasákavost), opatřená posypem křemičitého písku. 1 vrstva Himfloor Rag Clear nebo Himfloor Rag s pigmenty , poté ošetřena křemičitým pískem. 1 vrstva Himfloor Rag Clear nebo Himfloor Rag s pigmenty , poté ošetřena posypem barevných písků. 1 až 2 vrstvy Himfloor DS 2000 ½ DS 3000. 1 vrstva nátěru pro konečnou úpravu.
 • HimfloorDS 3000
1 vrstva podkladového nátěru (pouze pokud podklad vykazuje přílišnou nasákavost). 1 vrstva Himfloor Rag Clear nebo Himfloor Rag s pigmenty , aplikována jako samovyhlazující výrobek, poté ošetřena barevnými písky 1 až 2 vrstvy Himfloor DS 2000 ½ DS 3000. 1 vrstva nátěru pro konečnou úpravu

Údržba

Pravidelná údržba podlahového systému pomocí stroje s rotačními kartáči spolu s rozředěným, ve vodě rozpustným čisticím přípravkem ( 50 °C maximálně) výrazně prodlouží funkčnost podlahového systém

Předpokládaná spotřeba

 • Himfloor DS 2000
 • Pokladový nátěr: viz technický list Pískování podkladového nátěru: asi 1,5 kg/m 2 písku o průměru 0,4- 0,8 mm. První vrstva: Himfloor Rag + písek o průměru 0,1- 0,3 mm + písek o průměru 0,4- 0,8 mm, přibližně 600 g/m 2 + 100 g/m 2 + 500 g/m 2 (jak je psáno za sebou). Pískování první vrstvy: asi 2 kg/m 2 písku o průměru 0,4- 0,8 mm.
  Druhá vrstva: Himfloor Rag + písek o průměru 0,1- 0,3 mm + písek o průměru 0,4- 0,8 mm, přibližně 700 g/m 2 + 150 g/m 2 + 550 g/m 2 (jak je psáno za sebou). Pískování druhé vrstvy: asi 2,5 kg/m 2 barevného písku. Konečná vrstva: Himfloor DS 2000 ô DS 3000: od 650 do 850 g/m 2 v závislosti na broušení druhého pískování a použité škrabky.
  Druhá případná konečná vrstva: Himfloor DS 2000 ô DS 3000, od 150 do 250 g/m 2. Dokončení: Himfloor Mat Finish, Himfloor FC215 Clear nebo jiný, od 150 do 200 g/m 2 (viz technické listy).
 • Himfloor DS 3000
Podkladový nátěr: viz technický list. Samovyhlazovací výrobky: Himfloor Rag + Himfloor SL 3000 quartz, 1 až 1,5 kg/m 2 + 1,2 až 1,8 kg/m 2 (jak je psáno za sebou). Pískování samovyhlazovacích nátěrů: od 3,5 do 5 kg/m 2 barevným pískem. První a druhá konečná vrstva: viz Himfloor DS 2000. Konečná úprava: viz Himfloor DS 2000.

Aplikace

 • Himfloor DS 2000
Pokud je třeba aplikovat podkladový nátěr, seznamte se s technickým listem. Opatřete podkladový nátěr pískovým posypem.
První a druhá vrstva Himfloor Rag s plnivy (nebo případně s obsahem pigmentů): každá vrstva musí být nanesena pomocí kovového hladítka v tloušťce podle velikostně největšího písku (průměr od 0,4 do 0,8 mm). Každý pískový posyp (přírodní na první vrstvu a barevný na druhou vrstvu) bude proveden ručně nebo odpovídajícím zařízením. Pískový posyp bude aplikován rozhazováním a musí dopadat na čerstvě nanesenou vrstvu vertikálně. Posyp bude aplikován tak dlouho, až tato čerstvá vrstva nebude vidět. Každá pískovaná a vytvrzená vrstva bude obroušena křížovými tahy a poté pečlivě zbavena prachu pomocí vysavače.
Nanesení konečné vrstvy (vrstev): první vrstva bude provedena pomocí kaučukové stěrky nebo kovového hladítka (podle požadované struktury). Druhá vrstva může být aplikována v případě potřeby po broušení a vysátí prachu z první vrstvy. Konečná úprava: viz technický list (je doporučeno provést broušení a odstranění prachu z konečné vrstvy před aplikací konečné úpravy).
 • Himfloor DS 3000
Vrstva hlavní hmoty, samovyhlazovací nátěr Himfloor Rag + Himfloor SL3000 quartz, bude aplikována a zbavena bublinek jako samovyhlazovací nátěr. Poté bude opatřena pískovým barevným posypem (až čerstvý nátěr nebude znát). Předchozí odstavec viz doporučení týkající se posypu a dalšího postupu

Body vznícení


Himfloor RAG základ > 100°C
Himfloor RAG tvrdidlo > 57°C
Himfloor DS 2000 / DS 3000 základ > 24°C
Himfloor DS 2000 / DS 3000 tvrdidlo > 100°C
Himfloor DS 2000N / DS 3000N základ > 100°C
Himfloor DS 2000N / DS 3000N tvrdidlo > 100°C
HIM Primer 30 základ > 100°C
HIM Primer 30 tvrdidlo > 100°C
HIM Primer 31 základ > 100°C
HIM Primer 31 tvrdidlo > 100°C
HIM Solvent 102 32°C
HIM podlahové nát ěry
pr ůmyslové a dekorativní
ochranné nát ěry
na ocel a beton
   
  HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
telefon : +31 251 276 300
Fax : +31 251 225 031
e-mail : info@him.nl
HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
telefon : +33 1 30 68 62 10
Fax : +33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com
Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
telefon : +32 9 232 1111
Fax : +32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

société certifiée ISO 9001

Důležité upozornění

Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.