Himfloor FC140 N

HIM

Podlahový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s rozpouštědlem

Oblasti použití

Nitoflor FC140 N se používá pro konečné úpravy podlah v barevném a lesklém provedení. Podlaha je poté nepropustná, odolná vůči chemickým přípravkům, snadno se udržuje. Výrobek se používá ve skladech, garážích a jiných prostorách s lehkou průmyslovou zátěží a v provozech s nízkou provozní zátěží. .

Vlastnosti

  • Odolnost proti četným chemickým přípravkům
  • Neklouže
  • Odolnost proti opotřebení
  • Estetická hodnota: k dispozici je široká škála barevných odstínů

 

Popis

Nitoflor FC140 N je dvousložkový
podlahový systém (nátěr) na bázi
epoxidové pryskyřice obsahující
rozpouštědlo. Po vytvrzení výrobek
dodá betonovým a jiným podlahám
barevný a lesklý vzhled.
Nitoflor FC140 N je k dispozici v
mnohých odstínech odpovídajících
přibližně škále barev RAL.

Barvy

Prosím nahlédněte do vzorníku odstínů
Himfloor/Nitoflor.

Standardní postup

2 až 3 vrstvy výrobku Nitoflor FC140 N.

Údržba

Pravidelná údržba za pomoci rotačního
stroje s rozředěným čisticím přípravkem,
ve vodě rozpustným (50 °C maximum),
značně prodlouží životnost
podlahového systému

Technické vlastnosti

Poměr Základ :tvrdidlo
váhově
20 :10
objemově
12 :10
Specifická hmotnost
asi 1,3
Obsah pevné složky

asi 50 %

Odolnost vůči teplotám

do 150 ° C (vzduch)

Spotřeba materiálu, odhad

0,13 kg/m 2 na vrstvu, podle povrchu a kvality jeho přípravy

Doba zpracovatelnosti
8 hodin při 20 ° C
Doba vytvrzování při 20 ° C

3 hodiny (začíná vytvrzování, usazený prach nezničí povrch) 24 hodin (pěší zátěž, další nátěr v období od 1 do 7 dnů) 7 dnů (úplné vytvrzení)

Chemická odolnost 

Vrstva Nitoflor FC140 N je odolná vůči motorovému benzínu, minerálním olejům a tukům, rozpuštěným čisticím prostředkům a některým uhlovodíkům.

 

Pro více informací se obraťte na společnost HIM Francie.

Hraniční teploty

Výrobek Nitoflor FC140 N nesmí být použit při okolní teplotě nižší než 5°C ( (nebo vyšší než 35°C); rovněž nesmí být nanášen, kdy teplota podkladu vykazuje hodnotu nižší, než je hodnota rosného bodu navýšená o 3 ° C.

Příprava podkladu

Podklad musí projít takovými úpravami, až bude čistý, suchý, nemastný a pravidelný. Vrstva Nitoflor FC140 N je relativně tenká, podklad musí být tedy velmi rovný. Pokud je podlaha nepravidelná, dojde k nestejnoměrnému opotřebení vrstvy, tedy ke změně barevného odstínu i vzhledu podlahového systému na daných místech. Beton: přilnavost výrobku je podmíněna homogenním a čistým podkladem. Podklady opatřené epoxidovými pryskyřicemi: výrobek může být na ně aplikován .

Podklad

Podklad z betonu nebo malty na bázi cementu musí být starší 28 dnů, nesmí vykazovat vlhkost vyšší než 5 % (váhově) a nesmí ani zadržovat vzlínající vodu (průkazní zkouška). Pokud po nanesení nátěrové hmoty dojde ke vzniku trhlin v podkladu, tyto se projeví i na nanesené vrstvě podlahového systému.

Podkladový nátěr

Není nutný .

Míchání

Jednotlivé složky, základ a tvrdidlo, musí být před použitím dobře promíchávány po dobu alespoň 3 minut. Je vhodné použít výkonný mísič nebo speciální nízkorychlostní vrtačku

Předpokládaná spotřeba

0,13 kg/m2 na jednu vrstvu v závislosti na podkladu a jeho kvalitě přípravy.

Aplikace

Po smísení musí být výrobek neprodleně aplikován na upravenou plochu, a to pomocí kartáče nebo válečku. Je nutné ověřit, zda je podklad zcela pokryt, bez kaluží, které by mohly bránit ve vytvrzování. Druhá vrstva může být nanesena po vytvrzení první vrstvy, doba vytvrzení závisí na charakteru podkladu a okolí.

Doba zpracovatelnosti

při 20 ° C 8 hodin

Doba vytvrzování

při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
3 hodiny (počíná vytvrzování, usazený prach nenarušuje povrch); 24 hodin (pěší provoz; další vrstvu je nutné nanést v období od 1 do 7 dnů); 7 dní (úplné vytvrzení).

Čištění nářadí

Nářadí musí být očištěno bezprostředně po použití za pomoci výrobku HIM Solvant 102.

Skladování

Nitoflor FC140 N zachovává všechny své vlastnosti po dobu 12 měsíců v původních, neotevřených obalech, skladovaný v suchu a chladnu.

Hygiena a bezpečnostní opatření

Některé složky uvedených výrobků mohou být klasifikovány jako dráždivé, hořlavé a způsobující korozi.
Je tedy nezbytné seznámit se před jejich převzetím s každým Bezpečnostním listem, který je k dispozici pro každou složku, a přijmout všechna potřebná opatření, mimo jiné, pro manipulaci s nimi.

Body vznícení

Nitoflor FC140 N, základ 28 ° C
Nitoflor FC140 N, tvrdidlo 23 ° C
HIM Solvant 102 32 ° C

Nakládání s odpady

Odstranění nepoužitých výrobků, znečištěných obalů nebo nedopatřením rozlitých výrobků podléhá oficiálním nařízením. Pro více informací čtěte prosím Bezpečnostní listy.
HIM podlahové nátěry
prumyslové a dekorativní
ochranné nátery
na ocel a beton
   
 
  HIM Nizozemí
Wijkermeerweg 12
Postbus 1
NL 1950 AA Velsen-Noord
telefon:+31 251 276 300
fax :+31 251 225 031
e-mail: info@him.nl
HIM Francie
5 Rue du Groupe Manoukian
ZAC de la Clef Saint Pierre
F 78996 Elancourt cedex
telefon :+33 1 30 68 62 10
fax :+33 1 30 68 62 18
e-mail: info@himfloor.com
Him Belgie
Leenstraat 42
B 9070 Heusden (O-VL)
telefon:+32 9 232 1111
fax :+32 9 230 6906
e-mail: info@him.be

DNV

Société Certifiée ISO 9001

Důležité upozornění
Výrobky společnosti HIM jsou zajištěny proti nekalé výrobě. Jsou prodávány podle obecně platných prodejních podmínek. Tyto prodejní podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HIM se zavazuje, že všechny rady, doporučení, specifikaci nebo informace, které šíří, jsou poskytovány v dobré víře. Nicméně nemá přímou ani stálou kontrolu nad použitím svých výrobků, společnost HIM není jakkoliv zodpovědná přímo či nepřímo za použití svých výrobků, ať už je nebo není ve shodě s radami, specifikacemi, doporučeními nebo informacemi, které poskytla.